«Thế lực thù địch» nào «kích động» người bản địa?

RIPVN | Mới đây, chúng tôi đọc được bài viết «Ngăn chặn những nhân tố bên trong phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc» được đăng trên mục «Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa» đăng trên báo mạng «Quân đội nhân dân». 

Bài viết này cũng như hàng nghìn, hàng vạn bài viết tuyên truyền của Đảng cộng sản và chính quyền dân tộc Việt Nam, thực chất chỉ là những điều xuyên tạc vô căn cứ, những luận điệu ngụy biện, thể hiện tư duy của một dân tộc chưa tiến bộ, thích chụp mũ và chưa bao giờ biết thừa nhận trách nhiệm. 

Một luận điệu mà không bao giờ bài viết tuyên truyền nào của chính quyền Việt Nam không đưa ra lời tuyên truyền xuyên tạc «Các thế lực thù địch thường lợi dụng khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, những tồn tại do lịch sử để lại và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của một bộ phận cán bộ, đảng viên để kích động tư tưởng, tập hợp lực lượng chống đối.»

Với cái tư duy thiểu năng ấy, chính quyền Việt Nam luôn cho rằng tất cả các quyết sách mà họ áp dụng đối với cả nước Việt Nam nói chung, và đối với người bản địa nói riêng luôn là những chính sách đúng đắn, hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có sai lầm. Mà nếu có đi chăn nữa thì đó cũng chỉ là «khuyết điểm trong việc thực hiện của một bộ phận cán bộ». 

Người bản địa phải sống trong nghèo đói, lạc hậu, cơ sở hạ tầng thiếu thốn không phải là kết quả của chính sách bần cùng hóa nhằm bức hại người bản địa cho đến tuyệt chủng, cũng được chính quyền Việt Nam ngụy biện bằng «khuyết điểm của một bộ phận cán bộ». 

Và dù là chính sách man rợ của chính quyền hay là «khuyết điểm của một bộ phận cán bộ» nhưng chính quyền Việt Nam vẫn trắng trợn ngụy biện đi chăng nữa thì con giun xéo lắm cũng quằn, người bản địa, những người chủ của các vùng đất phì nhiêu, từng có cuộc sống sung túc giờ đây phải sống trong cảnh nghèo đói, phát triển thấp, thua thiệt với người Việt (dân tộc sống nhờ trên đất của mình) thì bản chất tự nhiên, mỗi người dân bản địa phải tự đứng lên hoặc tìm cách nào đó để thay đổi cuộc sống khó khăn thực tại của mình. 

Thay vì thừa nhận quy luật thực tế đó, thẳng thắn nhìn nhận những chính sách phản tiến bộ của mình thì chính quyền Việt Nam lại lớn tiếng đổ lỗi cho «Thế lực thù địch kích động». Đúng là lý lẽ của quân lưu manh, hành vi của bọn côn đồ, không hơn không kém. 

Hơn ai hết, chính quyền Việt Nam biết rõ rằng hoàn toàn không có cái «Thế lực thù địch» nào đi «kích động» để người bản địa có những hành động mà các vị quy chụp cho là «chống đối cả». 

Một quy luật tự nhiên mà hơn ai hết, những người cộng sản Việt Nam thường ca tụng ở các giảng đường là «Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh». Đó chính là sự thật! 

Và nguyên nhân sâu xa dẫn đến những hành động của người bản địa mà Việt Nam gọi là «chống đối» không là gì ngoài sự đấu tranh để chống lại những áp bức, những bất công xã hội mà người bản địa đang ngày đêm gánh chịu. 

Như vậy, Việt Nam hãy thôi ngay cái trò lưu manh, tuyên truyền xuyên tạc, đổ trách nhiệm cho  «Các thế lực thù địch» tưởng tượng nào đó mà hãy thừa nhận thực tế là sự nghèo đói và bất bình đẳng giữa người bản địa và người Việt là hậu quả của các chính sách phản khoa học, phản tiến bộ, chống lại nhân loại của chính quyền Việt Nam. 

Thẳng thắn nhìn nhận sai lầm, mạnh mẽ sửa chữa những sai lầm là biểu hiện của các cá nhân, tổ chức, dân tộc văn minh. Đổ lỗi, chụp mũ là hành vi của phường lưu manh, tư tưởng của dân tộc có não trạng hoang sơ, man rợ, chưa tiến bộ. 

Lưu Haniim

Chưa có bình luận nào

Hãy cho mọi người biết quý vị nghĩ gì về vấn đề này

Địa chỉ email của quý vị sẽ được giữ kín