Dân bản địa Việt Nam

Người bản địa là gì?

Trong ngày Quốc tế Người bản địa năm nay, được tổ chức vào hồi ngày 9 tháng 8 vừa qua, với chủ đề Ngôn ngữ Bản địa, tại Diễn đàn thường trực…

Người bản địa học cao cũng bị thất nghiệp

RIPVN | Sự thật đã chứng minh rằng những chính sách của nhà nước Việt Nam là «Tăng cường đào tạo cán bộ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số» thực…

Montagnards là gì? Degar là gì?

RIPVN | Chính quyền Việt Nam thường xuyên tuyên truyền «Montagnards» hay «Tổ chức Degar» là các «tổ chức phản động», «cực đoan», «có âm mưu phá hoại khối đoàn kết các…