Tin Hội đồng

Người bản địa là gì?

Trong ngày Quốc tế Người bản địa năm nay, được tổ chức vào hồi ngày 9 tháng 8 vừa qua, với chủ đề Ngôn ngữ Bản địa, tại Diễn đàn thường trực…

Montagnards là gì? Degar là gì?

RIPVN | Chính quyền Việt Nam thường xuyên tuyên truyền «Montagnards» hay «Tổ chức Degar» là các «tổ chức phản động», «cực đoan», «có âm mưu phá hoại khối đoàn kết các…